İdari Birimler
05 Kasım 2019

 • * Bilgi İşlem
 • * Dayanıklı Taşınırlar
 • * Döner Sermaye
 • * Eczane
 • * Evrak
 • * Gelir
 • * Gelirler ve Senetler
 • * Gider
 • * Halkla İlişkiler
 • * Hasta İletişim
 • * Fatura İnceleme
 • * İnfeksiyon ve Eğitim
 • * İstatistik ve Verimlilik
 • * Kalite
 • * Maaş
 • * Laboratuvar Tüketim Taşınırlar
 • * Organ Bağışı
 • * Personel
 • * Satın Alma
 • * Santral
 • * Sivil Savunma
 • * Sosyal Hizmet
 • * TİG
 • * Tıbbi Sarf Malzeme
 • * Tüketim Taşınırlar