Kalite Politikamız
07 Kasım 2022

KALİTE POLİTİKAMIZ
Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda; hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı, sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.
Bu bağlamda;
Hasta ve hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Bu süreçlerin performansları ölçülerek iyileştirme faaliyetleri planlanır. Kurumumuzda kalite yönetim sistemi çalışmaları tüm birimlerde ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların kalite yönetimi, kalite iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenir ve uygulanır. Çalışanların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımı desteklenir ve teşvik edilir. Ordu Aybastı Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun şekilde çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların sorumluluğundadır. Yayınlamış olduğumuz kalite politikamız hastanemizin amacına uygun olarak belirlenmiştir. Sürekli uygunluk için gözden geçirilmekte, tüm çalışanlara iletilmesi ve anlaşılabilmesi sağlanmaktadır.

KURUMSAL AMACIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak;
- Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
Hastanede verimliliği arttırmaya yönelik düzenlemeler yapmak;
- Hastanenin elektrik, su ve sıvı yakıt tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak.
Hastane alt yapı, donanım ve tıbbi cihazların optimal şartlarda çalışır durumda olmasını sağlamak ve hizmet çeşitliliğini arttırmak;
- Mevcut kullanılır tıbbi cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını sağlamak. Tıbbi cihaz donamım nedeniyle sevk olan hasta sayısını gerekli tıbbi donanımı sağlayarak azaltmak.
Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek;
- Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve eğitim sertifika programlarına katılımlarını sağlamak.
Çalışan güvenliği ve memnuniyetini sağlamak, hastane çalışanları ve hastane yönetimi arasında iletişimi iyileştirmek;
- Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,
- Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak
- Çalışan memnuniyetini arttırma
Hasta güvenliği ve hasta memnuniyetin seviyesini yükseltmek sağlamak;
- Hasta güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyerek, iyileştirme çalışmaları başlatmak.
- Dilek şikayet kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak düzenlemeler yapmak.
Çevre dostu hastane olmak;
- Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirmek ve eğitilmek.
- Atıkların azaltılmak, kaynağında doğru ayrıştırılmak, mevcut atıkların çevreye zararını en aza indirilmek.
- Oluşan atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim etmek, uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmek