SKS Eğitim Planı
13 Temmuz 2020

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ

-Kadına Yönelik Şiddet

-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

-Kadına yönelik şiddet hakkında farkındalık yaratmak

-Toplumda kadın varlığını hissettirmek

Eğitim alan personelde kadına yönelik şiddet hakkında farkındalık oluşturmak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ocak 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

HASTA GÜVENLİĞİ

-Sözel İstem Uygulaması

-Nütrisyon Destek Süreçleri

Sözel verilen orderların kayıt altına  alınması ve nütrisyon konusunda çalışanın bilg.

Sözel order ve nütrisyon uygulamasının doğru yapılması

Temel Eğitim

Sağlık Personeli

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

HASTA  VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

-Hasta Transferi,

-Hasta Düşmeleri

- Hasta Kimlik Tanmlayıcıların Kullanılması

-Hasta Mahremiyeti

-Çalışan Güvenliği ile İlgili Uyg.

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve çalışan güvenliğini riske olayların önlenmesi

Sağlık hizmetleri konusunda alınması gereken önlemlerin doğru ve yerinde uygulanması

Hasta ve çalışna güvenliğinin sağlanması

Temel Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

AĞRI YÖNETİMİ

-Ağrı Yönetimi

Ağrı yönetimi konusunda bilgilendirmek

Ağrı yönetiminin uygulanmasını sağlamak

Temel Eğitim

Sağlık Personeli

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

ACİL TRİYAJ

-Triyaj Eğitimi

-Triyajın Önemi

-Triyaj nasıl yapılır

Sağlık profesyonellerinin triyaj hakkında bilgilenmesini sağlamak ve doğru uygulama

Triyaj uygulamasını doğru ve etkin şekilde gerçekleştirmek

Temel Eğitim

Sağlık Personeli (Hemşire-Ebe- Sağlık Memuru)

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ekim

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Sağlıkçıya yönelik şiddet unsurları, sebepleri ve şiddet durumunda yapılacakları anlatmak

Şiddet olaylarını en aza indirmek ve şiddet durumunda doğru müdehalenin yapılmasını sağlamak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

VEREM(TBC)

Tüberküloz Eğitimi

Tüberküloz hastalığı hakkında bilgi vermek

Tüberkülozdan korunma ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

*Hasta Kabulu Ve Oryantasyon

*Hastanın Genel SağlıkDurumunun Değerlendirilmesi

*Hemş. Bakım Süreci

*Hasta Dosyası Hazırlama

*Nöbet Değişimi Ve Hasta Teslimi-Taburculuğu

Hastanın bakım kalitesinin arttırlması

Hastaya kaliteli bakım vermek

Temel Eğitim

Sağlık Personeli (hemşire, ebe, sağlık memuru)

Dahiliye Sorumlu Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ağustos

2019

40dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

HEMŞİRELİK UYGULAMALARI VE MALPRAKTİS

-Hemşirelik Uygulamaları Ve Malpraktis

Hemşirelik uygulamaları ve malpraktis hakkında bilgi vermek

Hemşirelik uygulamalarının doğru icra edilmesini sağlamak ve malpraktisi önlemek

Temel Eğitim

Sağlık Personeli (Hemşire-Ebe- Sağlık Memuru)

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

*Göz,Burun Ve Kulağa İlaç Uygulama

*Oral Yolla İlaç Uygulama Hazırlama

*Oksijen, Nebulüzatör, İnhalasyon Yolu İle İlaç Uygulama

*Parenteral(Iv,Im,Sc,Id) Yolla İlaç Uygulama

*İnsülin Uygulama Ve İzlemi-Lavman  Uyg.

Hasta bakım kalitesini arttırmak

Hastaya kaliteli bakım vermek

Temel Eğitim

Sağlık Personeli (hemşire, ebe, sağlık memuru)

Dahiliye Sorumlu Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

40dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

*Sıcak- Soğuk Uyg

*Pansuman Uyg.

*Ng Sonda Takılması Ve Bakımı *Üriner Katater Takılması Ve Bakımı

*Aspirasyon Uygulama

*Postural Drenaj Uyg.

*Derin Solunum Ve Öksürme Egzersizleri

*AÇT,Ödem  İzlemi Ve Bakımı

*Yatak İçi Egzersiz

Hastaya kaliteli bakım sağlamak

Hastaya kaliteli bakım vermek

Temel Eğitim

Sağlık Personeli (hemşire, ebe, sağlık memuru)

Palyatif Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

40dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

 

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

*Günlük Özbakım Gereksinmleri Saç Göz,Ağız, Ayak, Perine)

*Yatak İçinde Tüm Vücut Banyosu

*Periferik Damar Yolu Bakımı Sanrtal Venöz Katater Bakımı

*Trakeostomi Bakımı

*Endotrakeal Tüp Bak.

*Yanıkta yara Bakımı

*Bası Ülseri Önleme Ve Bakımı Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı

Hastanın normal yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini sağlamak

Hastaya kaliteli bakım sağlamak

Sağlık personelinin verdiği bakım kalitesini arttırmak

Temel Eğitim

Sağlık Personeli (hemşire, ebe, sağlık memuru)

Palyatif Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

2019

45dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

BEBEK DOSTU HASTANE

-Anne Sütü Ve Emzirme

-Başarılı Emzirme -11 Adım

-Uluslar Arası Mama Kodu

Anne sütü hakkında bilgi vermek

Anne sütü hakkında personelin farkındalığını arttırmak

Temel Eğitim

Tüm Personel

 Doğumhane Sorumlu Ebesi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Temmuz

2019

120 dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

KANSERLE MÜCADELE VE ERKEN TEŞHİS

-Kanserle Mücadele

Kanserden korunma, erken teşhis ve müdahale hakkında bilgi vermek

Korunma ve tarama programlarının uygulanmasını sağlamak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

 

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

HT

-Hipertansiyon Etkileri Erken Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Hipertansiyondan korunma, tanılamave tedavisini anlatarak farkındalık oluşturmak

Hipertansiyon hakkında bilgilendirmek

Temel Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Kasım

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Tütün Kullanımı Ve Madde Bağımlılığı

-Tütün ve madde kullanımının zararlarını anlatmak

Tütün ve madde kullanımını azaltmak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

ÖĞRENCİ ORYANTASYON EĞİTİMİ

-Sağlık Tar.Programı

-Kişisel Kor. Ekipman

-El Hijyeni

-Kesici Delici Alet Yaralanmaları

-Kan ve Vücut Sıvı Karşı Önlemler

-Staj Ory. Eğitimi

-İş Sağlığı ve Güv.

-Atık Yönetimi

-Genel Uyumu

Bölüm Uyumu Eğitimi

-Hasta Hakları

-Kişiler Arası İletişim

Öğrencilerin hastane ve staj hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

Öğrencilerin hastaneye uyumunu sağlamak

Temel Eğitim

Tüm Stajyer Öğrenciler

Eğitim Hemşiresi

- Enfeksiyon Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül 2019

+

Yaz Stajı 2019

60dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

 

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

-Organ ve Doku Bağışı Başvurusu

Organ bağışının önemi

-Hangi organlar bağışlanabilir

-Kimlere organ bağışı yapılır

-Organ bağışına karar verme kriterleri

Organ bağışı ile ilgili bilgilendirme yapmak

Organ bağışının arttırılması

Temel Eğitim

Tüm Personel

Organ Doku Bağışı Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Kasım 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

DİYABET

-Diyabet

Diyabet hakkında bilgilendirmek

Oral antidiyabetik ilaçların özelliklerini tanımlayabilmek, insülin tiplerince kullanım öz. kavramak, ilaç tipine göre doğru uygulamak

Diyabet konusunda farkındalığı arttırmak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Diyabet Heşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Kasım 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim

Değ. Form

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

-Engelli Bireyi Farkındalık Eğitimi

-Engelle Hastaya Yaklaşım

-Engelliler konusunda farkındalığı arttırmak

Personelde engelli bireylere karşı farkındalık yaratmak

Temel Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Aralık 2019

30dk

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

-Kişiler Arası İletişim

-Stres Yönetimi Ve Öfke Kontrolü

-Empati

Zor İnsanla Başa Çıkma

Tükenmişlik Sendromu

Beden Dili

Çalışanların  iletişim becerilerini geliştirmek

Çalışanların etkili iletişim tekniklerini kullanmalarını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mart  2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

HASTA HAKLARI

-Hasta Memnuniyeti

-Etik Ve Hasta Hakları

-Hasta Hakları Ve Sorumlulukları

Hasta memnuniyetini arttırmak

Hastaların memnun olduklarını ifade etmelerini sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ekim

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

ÇALIŞAN HAKLARI

-Çalışan Hakları

-İş Kanunu

-Mobbing ve Beyaz Kod

-Kıyafet Yönetmeliği

-İş Yerinde Uyulması Gereken Kurallar

Bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak

Kılık-kıyafet düzeni hakkındaki tanımlamaları bilmeli ve uygulamalı

Tüm çalışanların eğitime katılmasını sağlamak

Sağlık çalışanları için güvenli ortam sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ekim

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

-Cpr  Eğitimi

-Hastanın Değerlendirilmesi

-Etkin Ventilasyon

-Resüsitasyon Malzemeleri Kullanımı

-Temel Yaşam Desteği

-Travmalı Hasta Bakımı

-Mı-Ekg

-İleri yaşam Desteği

Arrest durumundaki hastanın  güvenli resüsitasyonunu anlatmak

Arrest durumundaki hastanın  güvenli resüstasyonunu sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Anestezi Uzmanı

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Resüsitasyon Malzemeleri

Çocuk ve Yetişkin Maket

Eğitim Salonu

Ağustos

 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

-Doğum Sonu Dönem

Doğum sonu dönem hakkında bilgi sahibi olmak

Doğum sonrası dönem bakımı uygulamak

Hizmet içi Eğitim

Sağlık Personeli (Ebeler, Hemşireler ve Sağlık Memurları)

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

-*Partograf

Partograf Kullanma Becerisini  Kazanmak ve

Partograf kullanmak

Hizmet içi Eğitim

Ebeler

Doğumhane Sorumlu Ebesi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

HASTA GÜVENLİĞİ

-Transfüzyon Güvenliği

-Örnek Alımı Ve Transferi

Transfüzyon İşlemlerinin Bilimsel Kriterlere Uygun Yapılmasını Sağlamak

Sağlık Personelinin Doğru Örnek Alınması Ve Transferinin Sağlanması

Örnek alımı ve transfüzyonun doğru şekilde yapılmasını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Sağlık Personeli

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ekim

 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

HASTA GÜVENLİĞİ

Radyasyon Eğitimi

Hasta ve çalışanların radyasyon
güvenliğini sağlamasına yönelik eğitim

Birimde çalışan personeli çekim protokolü hakkında bilgilendirmek

Radyoloji bölümünde cihazların nasıl kullanılacağı ,nelere dikkat edileceği

Hasta ve çalışanların radyasyon
güvenliğinin sağlaması.

Birimde çalışan personeli çekim protokolü hakkında bilgilenmesi

Radyoloji bölümündeki cihazların kullanımına yönelik bilgilerin gözden geçirilmesi

Hizmet içi Eğitim

Radyoloji Çalışanları

Röntgen Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

BİRİM BAZLI EĞİTİMLER

-Materyavijilans Etki

-Farmakovijilans Etki

Tıbbi Cihaz Mevzuatının Çalışanlar Tarfından Bilinmesi

Çalışanların Materyavijilans Etki ve Farmakovijilans Etki hakkında bilgi sahibi olması

Hizmet içi Eğitim

Sağlık Personeli

Materyavijilans ve Farmakovijilans Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

KALİTE EĞİTİMLERİ

-Gösterge Eğitimleri

-Dökümantasyon

Birimlerin gösterge ve dökümantasyon konusunda bilgilenmesini sağlamak

İlgili birimlerin veri girişlerini sıfır hata ile yapmalarını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Bölüm gösterge sorumluları

Kalite Direktörü

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

KALİTE EĞİTİMLERİ

-Bilgi Güvenliği

-Hasta Bilgilerinin Mahremiyetinin Ve                          
Gizliliğinin Korunması

Hasta mahremiyeti ve bilgi güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapmak

Hasta ve çalışanların bilgi mahremiyetinin korunması

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ağustos

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

KALİTE EĞİTİMLERİ

-Güvenlik Raporlama Sistemi

GRS hakkında bilgilendirme yapmak

Grs amacı önemi sorumlulukları

Grs de hangi olayların bildirme alındığı

Grs form dolruma bildirim-analiz değerlendirme

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Kalite Direktörü

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

KALİTE EĞİTİMLERİ

-Klinik kalite süreçleri ve veri giriş işlemleri

Klinik kalite süreçleri hakkında personel farkındalığını arttırmak

Klinik kalite gösterge verilerini zamanında gönderilmesi ve sağlanması

Hizmet içi Eğitim

Tüm Bölüm Sorumluları ve Yardımcıları

Kalite Direktörü

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değ. Formu

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

-SKS Standartları

-Kalitenin Önemi

-Komiteler

Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili uygulamalar

Bilgilendirmek ve farkındalık arttırmak

Dökümantasyon ve standartları ve tüm bölüm sorumlularının eğitime katılımını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Kalite Direktörü

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs 2019

40dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim D. Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

GÜVENLİ RENKLİ KOD UYGULAMALARI

-Beyaz Kod

-Mavi Kod

-Pembe Kod

-Kırmızı Kod

Acil kodların tüm çalışanlar tarafından bilinmesi acil durumda uygun kod verilerek en kısa sürede müdahale ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması

3dk ‘dan kısa sürede olaya müdahale edilmesinin sağlanması, tüm çalışanların bilgilendirilmesi

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Tatbikat

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Haziran 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

SAĞLIK HUKUKU

-Temel Kavramlar

-Hasta Hakları

-Sağlık Çalışanları Hakları

-Aydınlatılmış onam formları, klinik risk, sağlık hizmet sorumluları

-Kusur tespiti

Sağlık hukuku konusundaki prosedürlerin sağlık çalışları tarafından bilinmesi

Sağlık personelinin eğitime katılımını sağlamak ve konu ile ilgili bilinç oluşturulması

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Kalite Direktörü

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Eylül

019

45dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Değerlendirme Formu

BASI YARASI

HASTAYA POZİSYON VERME

YATAK İÇİ EGZERSİZLER

-Bası yarası risk değerlendirmesi

-Bakım planı hazırlanması

-Bakım ihtiyaçlarının karşılanması

Bası yarasının oluşmasını engellemek oluşan yaraların uygun bakım ve tedavisinin yapılması

Bası yarası oluşumunu engelleme

Hizmet içi Eğitim

Tüm Sağlık Personeli (Hemşire,Ebe, Sağlık Memuru)

Kurum Dışı Uzman

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Şubat 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

PALYATİF BAKIM

-Palyatif Bakım Süreçleri

Palyatif bakım süreçleri hakkında farkındalık oluşturmak

Palyatif bakım süreçleri hakkında ilgili grubun eğitime katılımını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Palyatif Servis Hemşireleri

Palyatif YB Hemşiresi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Temmuz

 2019

45dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Değerlendirme Formu

DİYALİZ VE ENFEKSİYON KONTROLÜ

-Diyaliz ve Enfeksiyon Kontrolü

-Kateterle İlişkili Enfeksiyon

-Temel İlkeler

-Su Sistemi

-Hemodiyaliz Kateteri

-Hemodiyaliz Makinesi

Diyaliz birimini enfeksiyon konusunda bilgilendirmek

Diyalizdeki hastaları ve çalışanları enfeksiyondan korumak

Hizmet içi Eğitim

Diyaliz Servisi Hemşireleri ve Diyaliz Personeli

Diyaliz Hekimi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Mayıs

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Değerlendirme Formu

MHRS VE GENEL SARUS EĞİTİMİ

-MHRS

-SARUS

MHRS ve SARUS hakkında bilgi vermek

MHRS ve SARUS uygulamasının doğru kullanımını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ağustos

 2019

60dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Değerlendirme Formu

LABORATUVAR SONUÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

-Laboratuvar Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Preanalitik nedenleri analitik nedenleri postanalitik nedenleri hakkında bilg.

Laboratuvar sonuçlarını etkileyen faktörler hakkında bilgilendirmek

Hizmet içi Eğitim

Laboratuvar Personeli

Laboratuvar Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Haziran

 2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değ. Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

LABORATUVAR EĞİTİMLERİ

-Çalışılacak Testlerin Paralizm, Analitik,Postanalitik Evreleri

-Panik Değer Bildirimi

-Panik Sonuçlarının Önemi

-Laboratuvar Güvenliği

-Kalite Kontrol Uygulamaları

-Cihazın Doğru Kullanımı

-HBTC Kullanımı ve bakımı

-Örneklerin alınması ve transferi

Paralizm, analitik,postanalitik evreleri, panik değer, laboratuar güvenliği hakkında bilgilendirmek

Laboratuvarın güvenliğini sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Laboratuvar Personeli

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Haziran

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

ACİL ARABASI VE DEFİBİLATÖR

-Acil Arabasında Bulunması Gereken İlaçlar ve Malzemeler

-Acil Arabasındaki İlaçların ve Malz. Kullanım Amacı

- Defibilatör Kullanımı

Acil arabası içinde yer alan ilaçların ve yerlerinin bilinmesi

Defibilatörün kullanımı ve hazır hale getirilmesi

Acil arabasındaki ilaçların ve malzemelerin yerlerinin ve kullanım amaçlarının doğru bilmesini sağlamak

Defibilatör kullanımı öğrt.

Hizmet içi Eğitim

Sağlık Personeli

Acil Birim Sorumlusu

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Ağustos

2019

30dk

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

ECZANE EĞİTİMLERİ

-Akılcı ilaç ve antibiyotik kul.

-İlaçların Stabilitesi ve geçimsizliği

-İlaç-ilaç geçimsizliği

-Yüksek riskli ilaç kul.ve riskleri

-Tehlike ilaç güvenliği uyg.

-Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar

-Pediatride güvenli ilaç kul.

-Gebelikte kul. ilaçlar

-Geriatride Güv. İlaç kul.

-Tıbbi sarf malz. Olumsuz olay bild.

Eczanede bulanan ilaçlar hakkında bilgilendirmek

Eczanede bulanan ilaç ve malzemelerin doğru kullanımını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Sağlık Personeli

Eczacı

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Haziran 2019

8 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

ECZANE EĞİTİMLERİ

-Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar(soğuk zincir tıbbi ilaçlar,ışıktan korunma)

-İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları

-Narkotik ve psikotrop ilaçların muhafazası

-İlaçların kırılması kaybolması konusunda yapılacak hususlar

Eczanede bulanan ilaçlar hakkında bilgilendirmek

Eczanede bulanan ilaç ve malzemelerin doğru kullanımını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Sağlık Personeli

Eczacı

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Haziran 2019

8 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

-Çalışma mev. ile ilg. Bil.

-Çalışanların yasal hak ve sorumlukları

-İş kazası ve meslek hast. hukuki sonuçlar

-İş yeri tem ve düzeni

-Güvenlik ve sağlık işaretleri

-Meslek hast. Sebepleri

-Hast. korunma pr. ve korunma teknikleri uyg.

-Biyolojik risk etm.

-Psikososyal

-Kişisel koruyucu kul./İlkyardm

Çalışanları çalışma ortamlarının  tüm zararlı etkilerinden korumak

Meslek hastalıklarını önleyici tedbirlerin alınması

Çalışanların çalışma ortamlarının zararlı etkilerinden korunmalarını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Uzmanı

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Plansız Eğitim

8 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

-Kimyasal risk etm.

-Fiziksel risk etm.

-Elle kaldırma ve taşıma

-Ergonomik risk etmenleri

-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

-Ekranlı araçlarla çalışma

-İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ve tekniklerin uyg.

-Elektrik, tehlikeleri, riskleri, önlemleri

-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları

-Parlama,patlama, yangın ve yangından korunma

-Tahliye ve kurtarma

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumasını sağlamak

Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi sahibi olmak

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak

Acil durum halleri için bilgilendirmek

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Uzmanı

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Plansız Eğitim

8 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİMİN ADI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE GENEL BAŞLIKLARI

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN HEDEFİ

EĞİTİMİN AŞAMALARI

EĞİTİMİ ALACAK PERSONEL

EĞİTİM VEREN KİŞİ/KURUM

EĞİTİM YÖNTEMİ

EĞİTİM MATERYALLERİ

EĞİTİM YERİ

EĞİTİM TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ TEKRARI

EĞİTİM SÜRESİ

KATILAN SAYISI

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

PLANLANAN E.T

GERÇEKLEŞEN E.T

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

-Hastane Afet Yönetimi

-Tehlikeli Madde Yönetimi

-Yangın Söndürücüler

-Kırmızı Kod

Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi sahibi olmak

Hastane afet planının işleyişi hakkında çalışanların bilgi sahibi olması

Acil durumla karşılaşıldığında her bireyin uygun davranmasını sağlamak

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Ordu Büyükşehir Yangın Birimi

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Tatbikat

Eğitim Salonu

Plansız Eğitim

4 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

-Evsel Atık

-Tıbbi Atık

- Geri Dönüşümlü Atık 

-Tehlikeli Atık

Atıkların  uygun  toplanmasının sağlanması

Atıkların doğru yere atılıp  ve doğru şekilde toplanması

Hizmet içi Eğitim

Tüm Personel

Kurum Dışı Uzman

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Plansız Eğitim

1 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim Değerlendirme Formu

NRP

-Nrp Uygulaması hakkında genel bilgiler

Sağlık personelini Nrp hakkında bilgilendirmek

Sağlık personelinin doğru şekilde Nrp uygulaması

Hizmetiçi Eğitim

Sağlık Personeli

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü

Sunum

Soru-Cevap

Bilgisayar

Projeksiyon

Eğitim Salonu

Plansız Eğitim

8 saat

Sahada Gözlemler

Soru-Cevap

Eğitim D. Formu