Tarihçemiz
17 Nisan 2024

      Aybastı Devlet Hastanesi ilk olarak 1984 yılında, bugün Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi lojmanı olarak kullanılan binada 10 yatak kapasite ile hizmete başlamıştır. Aynı yıl Aybastı Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuş olup derneğin çalışmaları ile yeni hastane binası için arazi temini yapılmış ve inşaat çalışmaları başlatılarak Sağlık Bakanlığına devredilen hastane inşaatı 1995 yılında tamamlanmıştır.           

      Sağlık Bakanlığınca gerekli cihaz ve teçhizat ile donatılan yeni hastane binası 1997 yılında 50 yataklı olarak   hizmete açılmıştır. Hastane bünyesine 2005 yılında 4 cihaz ile hemodiyaliz   ünitesi ve entegre 112 istasyonu kurulmuştur. Halen  kullanılan Diyaliz cihazı sayısı 9 a yükseltilmiştir.

       Hastanemiz fiilen  50 yatak olmasıyla birlikte ,  2010 Yılında “Sağlık Bölge Planlaması hakkında Genelge ile Hastane Yatak ve Rolleri tescil Onayı  2010/50 sayılı genelgesi” ile  yatak sayısı  25 olarak tescil edilmiştir.

      Ek bina ile standartlara uygun yatak sayısını arttırma çalışmaları başlatılmış olup  Hastane binamızın bitişiğinde bulunan  arazinin bir kısmı değerli Aybastı  esnafları tarafından satın alınarak  hastaneye devri için gerekli işlemler  yapılarak Aybastı Belediyesi tarafından hastane arsasına devir işlemleri yapılmıştır.

      2015 yılında 50 Yataklı Aybastı Devlet Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınarak  ihaleye çıkılmıştır.  2016 yılı aralık ayı itibari ile yeni hastane binası inşaatı yüklenici firma tarafından başlamış olup hastanemiz Aybastı Belediyesine ait olan hizmet binasına taşınarak 15 tescilli yatak ve Diyaliz Servisi ile hizmet sunmaya devam etmiştir.

      50 Yataklı Aybastı Devlet Hastanesi inşaatının 2018 yılı Temmuz ayında bitmesi ile gerekli Mefruşat ve tıbbi cihaz donanımlarının tamamlanması ile 23.09.2018 tarihinde yeni hizmet binasına taşınarak sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır.