Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması
19 Temmuz 2022


a. Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek, tedavi ihtiyacının ortadan kalkması
b. Hastaya özgü hazırlanan bakım planlarında belirlenen amaçlara ulaşılması,
c. Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak ilaç, bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
d. Evde sağlık hizmeti için tıbbi açıdan gerekli ekipman veya eğitimli sağlık personelinin tam olarak sağlanamaması,
e. Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, hastaneye yatırılma endikasyonunun ortaya çıkması,
f. Hasta veya temsilcilerinin hizmeti sonlandırmak istemesi
g. Hastanın aile hekimi tarafından takibinin uygun görülmesi
h. Adres değişikliği,
ı. Hastanın vefat etmesi,
i. Hastanın veya ailesinin tedavi / bakım planına ve çalışma şartlarına uymaması, kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi ya da, evde bakım hizmeti sunan personeline karşı uygunsuz, suç teşkil edecek davranışta bulunması durumunda sağlık kuruluşu tek taraflı olarak hizmeti durdurabilir ve hizmet sözleşmesini sona erdirebilir.