Palyatif Bakım Hasta Kabulu
19 Temmuz 2022

1. Palyatif Bakım gerektiren hastalıkların en sık görüleni kanserdir. İleri dönem organ yetmezlikleri (Akciğer, Böbrek, Kalp, Karaciğer), Motor nöron hastalıkları ve ilerleyici nörolojik hastalıklar (Alzheimer, ALS, MS, Müskülerdistrofi, Parkinson, Felç), CVO Hastaları, İmmün Sistemi Baskılamış Hastalar, Spinal Kort Yaralanmaları ve yaşlılık yer alır.
2. EVDEN HASTA KABULÜ: Evden (112 ile) acile gelen hastalar palyatif sorumlu hekiminin uygun görmesi durumunda hastanın yatış işlemleri gerçekleştirilir.
3. SAĞLIK KURULUŞLARINDAN HASTA KABULÜ: Diğer sağlık kuruluşlarından yönlendirilen hastalar palyatif bakım servisi doktoru ile hastanın doktoru görüşerek hasta değerlendirmesine göre kabul edilir.
4. BAKIMEVİ GİBİ KURULUŞLARDAN HASTA KABULÜ: Yaşlı bakım merkezlerinden başvuran hastalar ilgili hekim tarafından muayene edilip değerlendirilerek kabul edilir.
5. KLİNİKLERDEN HASTA KABULÜ: Palyatif bakım merkezi için polikliniğe başvuran hastaların yatışına palyatif bakım ünitesi sorumlu hekimi karar verir ve yatış onayı alınarak yatışı yapılır. Kliniklerde yapılan konsültasyon değerlendirmesine göre palyatif bakım merkezine hastanın kabulü yapılır.