Hastanın Nakil Süreci
19 Temmuz 2022


a. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlar, sağlık kurulu raporunun yenilenmesi ve benzeri planlı hallerde hasta, evde sağlık hizmetleri birimi tarafından nakil ambulansı ile sağlık çalışanı eşliğinde hastaneye transfer edilir.
b. Hastaların il dışındaki hastanelere transfer edilmesi gereken durumlarda; hasta evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezine yönlendirilir. ESKOM tarafından gerekli yazışmalar yapılarak İl Sağlık Müdürlüğünden onay alınır. Nakil organizasyonu mesai saatleri içinde olacak şekilde; evde sağlık hizmetleri birimi tarafından sağlık çalışanı eşliğinde gerçekleştirilir.
c. Hasta nakil ambulansının yeterli veya uygun olmaması halinde Evde sağlık hizmetleri birimi, 112 acil komuta kontrol merkezi ile görüşerek destek talebinde bulunulabilir.
d. Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı hastaların acil durumlardaki transferleri 112 acil komuta kontrol merkezi tarafından gerçekleştirilir.
e. Evde sağlık hizmetlerine kayıtlı hastaların, hizmet aldıkları kurumda mesai saatleri dışına sarkan işlemleri olması halinde evlerine transferi, iletişim kurularak 112 acil komuta kontrol merkezi tarafından gerçekleştirilir.