Hastanın Takibi
19 Temmuz 2022


Hastanemiz evde sağlık hizmetlerine kayıtlı olan hastalar, düzenli olarak ziyaret edilir. Bu hastalara en geç iki ayda bir olmak üzere takip ziyaretleri planlanır. Ziyaret zamanları belirlenirken yol güzergahları, ekonomik olması, hasta ve ailesinin talepleri gibi etkenlerde dikkate alınır. Kayıtlı olan tüm hastaların aylık ziyaret ortalaması bakanlık hedeflerine uygun olacak şekilde planlanır. Randevu tarih ve saatinin değiştirilmesi konusunda birim sorumlusu hekim yetkilidir. Değişiklik olması halinde hasta ve ailesi aranarak bilgi verilir.